Menu Zamknij

Jubileusz Szkoły

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, Drodzy Rodzice,
chciałem Wam wszystkim pogratulować naszego koncertu jubileuszowego i podziękować za wkład w jego przygotowanie. Koncert udał się znakomicie. Możemy być z siebie, z rezultatu naszej pracy  i z naszej szkoły dumni. To było trudne zadanie, ale wszyscy dali z siebie tyle ile trzeba, żeby efekt był tak wspaniały.

Jeszcze raz dziękuję nauczycielom, którzy przygotowali zespoły i uczniów do występu, nauczycielom, którzy dbali o jego sprawny przebieg, naszemu personelowi administracyjnemu za ciche czuwanie nad przebiegiem imprezy. Rodzicom za wsparcie, wyrozumiałość i cierpliwość podczas prób do koncertu i Wam moi drodzy uczniowie – za chęci i mobilizację w trakcie przygotowań jak  i podczas samego występu.

Dziękuję też naszym absolwentom, szczególnie tym, którzy grali, ale i tym wszystkim, którzy czując więź ze szkołą byli z nami ciałem i duchem.

Marek Ciesielski
dyrektor Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jabłonce

Skip to content