ORAWSKA SAMORZĄDOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I st.
W JABŁONCE

Witamy serdecznie
na stronie internetowej naszej szkoły.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami...

...jeżeli przeglądarka nie odświeża automatycznie, proszę wcisnąć F5...

 • PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
  Plan uaktualniony po zmianach

  kliknij, aby powiększyć
  Dodano: 1.09.2017
tel. 18 307 09 08
w godz. pracy sekretariatu
pn.- pt.
13:00-17:00
 • Już tylko kilka miejsc pozostało na wyjazd na koncert do Filharmonii Krakowskiej!
  27 października udajemy się na niezwykły Koncert oratoryjny w wykonaniu orkiestry symfonicznej i chóru. W programie kompozycje Józefa Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozart.
  Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pani Krystyny Ciesielskiej.
  Wpłatę w wysokości 50 złotych należy uiścić na konto Rady Rodziców.
  WIĘCEJ INFORMACJI
  Dodano: 4.10.2017

kliknij, aby powiększyć

PROGRAM SZKOLENIA

1. Założenia programowo organizacyjne Jesiennych Warsztatów Chóralnych na
Orawie - Jabłonka 2017
2. Warsztaty odbędą się 15 listopada 2017 w OCK Jabłonka w godź 15- 18.30
- Nazwa formy kształcenia - Warsztaty "Chór Szkolny nie musi być nudny"
- Cele kształcenia:
- Kształtowanie twórczej postawy dyrygentów w prowadzeniu zespołów
chóralnych
- Kształcenie świadomości dyrygentów w zakresie możliwości rozwojowych
chórzystów
- Zaznajomienie z ciekawym repertuarem chóralnym
- Kształcenie znaczenia aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym
środowiska
- Zakres tematyczny:
- Psychologiczne aspekty udziału dzieci w chórze szkolnym
- Praktyczne sposoby prowadzenia próby chóru szkolnego
- Repertuar dla chórów szkolnych - prezentacja
- Zasady rekrutacji czyli adresaci szkolenia – dyrygenci chórów szkolnych na
każdym etapie kształcenia
- Czas trwania i sposób organizacji – 4 godziny dydaktyczne – prezentacja
połączona z wykładem; praktyczne zastosowanie w wybranych utworach
- Sposób sprawdzania efektów nauczania – realizacja rozśpiewania; - wspólne
rozczytanie wybranych utworów
1. Plan nauczania:
- Zajęcia edukacyjne i ich wymiar; 4 godziny dydaktyczne
- Rozkład zajęć: godz 15 – 16.30 - 2 godz. - część teoretyczna,
- 16.30 - 17 Przerwa kawowa – dyskusje,
- 17- 18.30 2 godz. - część praktyczna. Praca z chórem Orawskiej Samorządowej
Szkoły Muzycznej w Jabłonce.

Warsztaty poprowadzi dr Ksenia Miśkiewicz, chórmistrz, pedagog
regionalny koordynator projektu Śpiewająca Polska.

1. Program nauczania poszczególnych zajęć:
2. Treści nauczania –
- Co daje dzieciom śpiewanie w chórze?
- Co daje lub powinien dać dzieciom dyrygent?
- Jak pracować z dziećmi by nie nudziły się?
- Składowe próby chóru szkolnego
- Sposoby doboru repertuaru
- Organizacja zespołu
- Technika wokalna jako podstawa sukcesu w pracy dyrygenta
- Skąd repertuar?
- Organizacja dziłań chóru – udział w projektach i konkursach
- Rozwijanie techniki wokalnej – ćwiczenia wokalne na wybranych
utworach
3. Wskazówki metodyczne do realizacji zajęć - metodyka rozśpiewania chóru,
metodyka właściwej organizacji próby chóru.
4. Wykaz literatury:
- Gałęska-Tritt J., Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi, Mały poradnik
metodyczny dla wychowawców i rodziców, Wydawnictwo MILA, Poznań 2007.
- Gałęska-Tritt J., Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, COMUK,
Warszawa 1985.
- Gałęska-Tritt J., Śpiewam solo i w zespole. Psychofizjologia śpiewu dla każdego,
Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2009.
- Gałęska-Tritt J., Wokalne problemy wykonawcze – wybór artykułów, Zeszyt 1,
Wydanie PPSSW, Poznań 2010.
- Brègy W., Elementy techniki wokalnej, PWM, Kraków 1974
- Łastik A., Poznaj swój głos, Studio MK, Warszawa 2002.
- Łukaszewski I., Zbiorowa emisja głosu, COMUK, Warszawa 1977.
- Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, Towarzystwo Autorów i
Wydawnictw Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006.
- Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy. Ćwiczenia
usprawniające mówienie., ALFA, Warszawa 1995.
5. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: projektor, pianino

Organizatorem Warsztatów jest Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Jabłonce.
Udział w Warsztatach jest bezpłatny i potwierdzony Zaświadczeniem.
Chętnych prosimy o kontakt na adres: orawskamuzyczna@gmail.com lub
telefonicznie 501 323 209.

Dodano: 16.10.2017


SAMORZĄD UCZNIOWSKI