ORAWSKA SAMORZĄDOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I st.
W JABŁONCE

Poniżej prezentujemy listę dni wolnych od zajęć i zarys planu pracy

II semestr 2019/2020

Marzec
19 - Koncert wiosenny
23-27 – audycje wstęone w szkołach

Kwiecień
2 – Orawska Wiosna Kameralna
9-14 – wiosenna przerwa świąteczna
23 – Orawski Dzień Gitary Klasycznej
29 – badanie przydatności

Maj
1-3 (niedz)– przerwa majowa

Czerwiec
1-5 – egzaminy promocyjne
12 – Dzień dyrektorski (wolny od zajęć dydaktycznych)
16 – koncert końcoworoczny
24 – zakończenie roku szkolnego przez dyplomantów
26 – zakończenie roku szkolnego

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SPOŁECZNE
OGNISKO MUZYCZNE