Menu Zamknij

RADA RODZICÓW

KONTO RADY RODZICÓW
63 8798 0002 0001 0016 8188 0001 
Prosimy o dokonywanie wpłat na w/w konto

Szanowni Rodzice,
Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:
pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, zapewnienie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Skład Rady Rodziców:
Przewodnicząca R.R. – Lidia Wilgierz
Zastępca Przewodniczącej R.R. – Łukasz Bylicki
Skarbnik R.R. – Katarzyna Kołton
Członkowie R.R. – Tomasz Dworszczak, Elżbieta Kąś, Barbara Nowak

Skip to content