ORAWSKA SAMORZĄDOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I st.
W JABŁONCE

Rada rodziców

KONTO RADY RODZICÓW
63 8798 0002 0001 0016 8188 0001 
Prosimy o dokonywanie wpłat na w/w konto.

Szanowni Rodzice,
Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:
pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, zapewnienie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca R.R. - Joanna Pakos
Zastępca Przewodniczącej R.R. - Lidia Wilgierz
Skarbnik - Katarzyna Kołton

Członkowie R.R. – Ewa Kameć-Domagała, Agnieszka Limanówka, Sylwia Morzyniec, Stanisława Jagódka

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SPOŁECZNE
OGNISKO MUZYCZNE