ORAWSKA SAMORZĄDOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I st.
W JABŁONCE

Robert Kowalik
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Jabłonce

Członkowie Samorządu Uczniowskiego
Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Jabłonce:
Marcin Dworszczak
Krzysztof Kwak
Ewelina Spytkowska
Sylwia Wontorczyk
Karolina Paściak

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SPOŁECZNE
OGNISKO MUZYCZNE