ORAWSKA SAMORZĄDOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I st.
W JABŁONCE

W Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej
uczniowie mają możliwość należeć do jednego z czterech zespołów.

Muzykowanie w grupie daje możliwość interakcji
z rówieśnikami i pedagogiem, rozwijając zarówno talenty muzyczne,
jak i zdolności interpersonalne.

"Centemus Arvensis"
Chór Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jabłonce

Pierwszy wielki zespół założony niemalże u samych początków naszej szkoły.
Na jego koncie znajdują się już liczne nagrody, m. in. na Konkursie Pieśni Patriotycznej
oraz Festiwalu Piosenki Religijnej na Orawie "Stabat Mater".
Zespoł prowadzi pani Krystyna Ciesielska, dbająca o interesujący repertuar chóru.
Chór występuje a cappella oraz w towarzystwie różnych zespołów instrumentalnych.

Szkolna Orkiestra Kameralna
Zespół prowadzi pan Jakub Gucik.

Big Band OSSM
Zespół prowadzi pan Piotr Bednarczyk.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SPOŁECZNE
OGNISKO MUZYCZNE