Menu Zamknij

SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE

Rozszerzając ofertę edukacyjną szkoły nawiązaliśmy współpracę z Sądeckim Towarzystwem Muzycznym w Nowym Sączu, celem otwarcia Społecznego Ogniska Muzycznego w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej w Jabłonce.

Nauka gry na instrumencie
Do ogniska muzycznego zapraszamy chętnych do nauki gry na instrumentach nauczanych
w naszej szkole: akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, skrzypcach, saksofonie,
trąbce i wiolonczeli. Wszyscy uczniowie Ogniska Muzycznego mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach chóru. Dodatkowym przywilejem jest możliwość uczęszczania na zajęcia teoretyczne, prowadzone przez pedagogów szkoły muzycznej z przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne).

Czesne za naukę w ognisku wynosi 210 zł. miesięcznie. W ramach opłaty uczniowie otrzymują 4 lekcje instrumentu miesięcznie (po 45 minut, bądź 8 w połowie wymiaru tego czasu).
Na koniec roku uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia klasy.

Zajęcia rytmiczne dla najmłodszych
Ogólnorozwojowe, ruchowe, muzyczne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat), prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Stanowią niezwykle atrakcyjną propozycję, będąc jednocześnie wstępem do dalszej edukacji w szkole muzycznej. Uwrażliwianie dzieci na sztukę, stymulowanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za percepcję muzyki przekłada się bezpośrednio na przekłada się na wszechstronny rozwój dziecka.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w godzinach urzędowania.

Skip to content