Menu Zamknij

SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE

Rozszerzając ofertę edukacyjną szkoły nawiązaliśmy współpracę z Sądeckim Towarzystwem Muzycznym w Nowym Sączu, celem otwarcia Społecznego Ogniska Muzycznego w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej w Jabłonce.

Nauka gry na instrumencie
Do ogniska muzycznego zapraszamy chętnych do nauki gry na instrumentach nauczanych
w naszej szkole: akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, skrzypcach, saksofonie,
trąbce i wiolonczeli. Wszyscy uczniowie Ogniska Muzycznego mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach chóru. Dodatkowym przywilejem jest możliwość uczęszczania na zajęcia teoretyczne, prowadzone przez pedagogów szkoły muzycznej z przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne).

Czesne za naukę w ognisku wynosi 210 zł. miesięcznie. W ramach opłaty uczniowie otrzymują 4 lekcje instrumentu miesięcznie (po 45 minut, bądź 8 w połowie wymiaru tego czasu).
Na koniec roku uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia klasy.

Zajęcia rytmiczne dla najmłodszych
Ogólnorozwojowe, ruchowe, muzyczne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat), prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Stanowią niezwykle atrakcyjną propozycję, będąc jednocześnie wstępem do dalszej edukacji w szkole muzycznej. Uwrażliwianie dzieci na sztukę, stymulowanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za percepcję muzyki przekłada się bezpośrednio na wszechstronny rozwój dziecka.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w godzinach urzędowania.

Skip to content